av撸迅雷

av撸迅雷

盖叶、梗散多于收,而子则收多于散,亦在人临症而酌用之耳。或问芍药有不可用之时,先生之论,似乎无不可用,得毋产后亦可用,而伤寒传经亦可曰∶产后忌芍药者,恐其引寒气入腹也,断不可轻用。

惊狂之病,葳蕤与人参同饮,断少死亡之病。 虽杜仲得胡桃仁之相助,亦无碍其益肾之功。

宜于阴虚火盛,不宜于阳旺湿痰。 丹溪曰∶茯苓有行水之能,久服损人。

盖肝木恶急,遽以酸收少济之,则肝木愈急,而木旺者不能平,肝郁者不能解。故医贵辨症分明,不在用药谨饬也。

 不知柴胡调和于半里,原不必分大小也,而仲景张夫子分之者,以大柴胡汤中有攻下之药,故以大别之。于是火生而脾土得其益,受水谷而能容,胃土得其益,进饮食而无碍,肺气调,而心气降、肝气平矣。

法又用茵陈为君,大约必须五钱为止,佐之龙胆草、炒栀子、芍药、茯苓、猪苓、泽泻之类,则火热泻而黄又愈也,寒黄之病,一见水,则大吐不已,畏寒怕冷,腹中时痛,手按之始安,一身上下又黄,眼目自白,小便清长,夜间尤利,盖寒结于膀胱,命门无火以通,则水气流入于脾,而脾又寒虚,乃渗走于皮毛而为黄,其黄色必如秋葵之色者也。主风湿藏肌肉之里,识识痹麻。

Leave a Reply